Nguyên phụ liệu may mặc

bao bì may mặc

thông tin liên hệ
Văn Phòng
- (028) 3976 1868

Phan Thiết Thịnh
Hotline - 0938 213 688

NGUYÊN PHỤ LIỆU MAY MẶC

Keo Mùng Xoa
Keo Mùng Xoa
Keo Mùng Gân
Keo Mùng Gân
Keo Dựng Vải
Keo Dựng Vải
Keo Dựng Giấy
Keo Dựng Giấy
Keo Hột
Keo Hột
Keo Tan
Keo Tan
Dựng Keo
Dựng Keo
Dựng Giấy
Dựng Giấy
Vải xăm kim
Vải xăm kim
Băng keo in logo
Băng keo in logo
Vải địa kỹ thuật
Vải địa kỹ thuật
Băng keo 2 mặt
Băng keo 2 mặt
Băng keo in logo
Băng keo in logo
Băng keo 2 mặt
Băng keo 2 mặt
Băng keo in logo
Băng keo in logo

BAO BÌ MAY MẶC

Túi vải không dệt
Túi vải không dệt
Túi vải không dệt
Túi vải không dệt
Túi vải không dệt
Túi vải không dệt
Túi vải không dệt
Túi vải không dệt
Túi PP, PE
Túi PP, PE